Projek kami

Produk OEM

produk 'customized'

kilang kami mampu mengeluarkan produk-produk berasaskan OEM, berformulasi  kandungan bermutu dengan menjaga mutu kawalan dan persekitaran bersih mengikut  piawaian tinggi. Kami juga memberikan khidmat nasihat tentang bahan-bahan mentah yang diperlukan bagi menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan qualiti yang terbaik.

Snow Adventure

Formulasi

Setiap produk kami menitik beratkan formulasi yang memenuhi keperluan produk OEM yang dikehendaki pelanggan kami. Kilang kami berupaya menjaga kualiti dan kuantiti mengikut bajet keperluan. Setiap produk OEM kami memenuhi kualiti dan piawaian GMP dan ISO yang tinggi.
.

Forest Tours

pembungkusan

Pembungkusan produk mengikut kesesuaian dan cara pengunaan produk tersebut, sama ada benbentuk tabung, tiub, spray, pembukusan dan sebagainya. Dengan mengambilkira kemudahan dan kesesuaian pengguna. Pembukusan akan digabungkan mengikut kesesuaian jenama pruduk yang dikehendaki.